Procesul de mediere

decorative-elements-border-page-rules-vector-set-frame-37139758-1024x102

Procedura medierii poate incepe cu o etapa prealabila si care se concretizeaza in incheierea unui contract de pregatire a medierii incheiat intre mediator si partea care doreste sa initieze aceasta procedura alternativa de rezolvare a conflictelor dintre parti .

Articolul 43 din Legea 192/2006 , precizeaza ca : “ Părţile aflate în conflict se pot prezenta împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părţi, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părţi invitaţia scrisă, în vederea informării şi acceptării medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitaţia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului. Partea solicitantă va furniza mediatorului datele necesare contactării celeilalte părţi.

În cazul imposibilităţii de prezentare a vreuneia dintre părţile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o nouă dată în vederea informării şi acceptării medierii. Daca se accepta medierea, părţile în dispută şi mediatorul vor semna contractul de mediere. Pentru procesele şi cererile în materie civilă şi comercială, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere.

Dacă una dintre părţi refuză, în scris, în mod explicit, medierea ori nu răspunde invitaţiei ori nu se prezintă de două ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se consideră neacceptată.

La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să transmită instanţei de judecată competente acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c).

Pentru desfăşurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti sau arbitrale va fi suspendată la cererea părţilor, în condiţiile prevăzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă*). Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere. Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru.

Articolul 63 precizeaza ca:

(1) In cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotărâre, dispoziţiile art. 438 – 441 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

 (2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale.

 (2^1) Instanţa de judecată nu va dispune restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru învestirea acesteia, în cazul în care conflictul soluţionat este legat de o cauză succesorală pentru care nu s-a eliberat certificatul de moştenitor.

(3) Hotărârea de expedient pronunţată conform prevederilor prezentei legiconstituie titlu executoriu.

În latura penală a procesului, dispoziţiile privind medierea se aplică numai în cauzele privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţil or înlătură răspunderea penală.

Infracţiunile a căror răspundere penală se înlătură prin retragerea plângerii prealabile sau prin împăcarea părţilor sunt expres prevăzute în NOUL COD PENAL .

In cazul in care inculpatul, in urma acordului de mediere, acopera prejudiciul cauzat prin savarsirea infractiunii , poate beneficia chiar de achitarea in procesul penal.

Aceasta procedura a medierii este posibila in urmatoarele cazuri:

• in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile;

• inaintea procesului penal sau a demararii urmaririi penale;

• dupa inceperea procesului penal sau a urmaririi penale;

• pe tot parcursul procesului penal pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

Nu este obligatoriu ca victima să întâlnească făptuitorul în cadrul procedurii de mediere. Părţile pot fi reprezentate de împuterniciţi cu procură notarială, sau de avocaţi.

Cu titlu de exemplu, medierea este posibila in infractiuni, precum: lovirea sau alte violente, vatamarea corporala din culpa, amenintarea, hartuirea, violul, violarea de domiciliu sau a sediului profesional, furtul, abuzul de incredere, distrugerea , tulburarea de posesie, abandonul de familie, , nerespectarea masurilor privind incredintarea minorilor.

In vederea alegerii celor mai bune solutii pentru client., mediatorul colaboreaza cu notari publici si avocati specializati astfel ca hotararea partilor sa poata avea valoarea unui act autentic , sau daca a fost trimisa spre incuviintare instantei de judecata sa poata deveni o hotarare judecatoreasca executorie.